Školné a stravné

Školné

Měsíční úplatu za vzdělávání ve výši 500,- uhraďte prosím nejpozději do 15. dne v měsíci na účet MŠ Hvězdička:

2028492309/0800

Variabilní symbol při platbě školného je datum narození dítěte.

 

Stravné

Při každém způsobu placení je nutno uvést Váš variabilní symbol, který je přidělen v seznamu  u jména Vašeho dítěte. Tento VS je stejný po celou dobu docházky do MŠ.

Číslo účtu: 35-2028493379/0800. Termíny plateb dodržte vždy do 15.dne v měsíci vč.

34,- Kč - celodenní stravování dětí MŠ kategorie 3 – 6 let

39,- Kč - celodenní stravování dětí MŠ kategorie 7 – 10 let