Organizace stravování

  1. Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti a zaměstnance MŠ Zahrádka, Havlíčkova 1444/8, MŠ Zahrádka Brněnská Pole 1836/25, MŠ Hvězdička Masarykovo nám. 1664/6.
  2. Děti i zaměstnanci jsou ke stravování řádně přihlášeni.
  3. Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle novely Vyhl. o školním stravování č. 463/2011 následovně:
  • 34,- Kč - celodenní stravování dětí MŠ kategorie 3 – 6 let
  • 39,- Kč - celodenní stravování dětí MŠ kategorie 7 – 10 let
  1. Odhlašování stravování vždy do 13.00 hodin předchozího dne (do sešitu v šatně dětí), odhlášení odpolední svačiny ráno do 8.15 hodin v den, kdy dítě odchází (rovněž do sešitu v šatně. V pondělí výjimka – možnost odhlášení stravydo 7.00 hod – víkendové změny. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel. V případě náhlého onemocnění dítěte si rodiče mohou oběd vyzvednout od 11.00 -11.30 hod v kuchyni. Po další dny nemoci odběr obědů není povolen.

Důležité upozornění – po nemoci je nutno, rovněž do 13.00hodin, předchozího dne nahlásit docházku do MŠ.

Žádáme o důslednost!

Stravování o prázdninách řeší: Provoz o prázdninách

  1. Informace o výši poplatků jsou k dispozici na nástěnce vždy do 5. dne v měsíci.

Způsoby placení:

  • přímou platbou ve spořitelně (s poplatkem)
  • složenkou
  • převodem z účtu

Při každém způsobu placení je nutno uvést Váš variabilní symbol, který je přidělen v seznamu  u jména Vašeho dítěte. Tento VS je stejný po celou dobu docházky do MŠ.

STRAVNÉ: číslo účtu: 35-2028493379/0800 POZOR NEZAMĚŇTE SE ŠKOLNÝM!!

Termíny plateb dodržte vždy do 15.dne v měsíci vč.!! Nenechávejte platby na termíny po 20tém, nemusí být včas zúčtovány. Veškeré dotazy zodpoví vedoucí ŠJ v době od 8.00-15.00 hodin, tel. 727802404, mail: sj@zahradkaslapanice.cz