MŠ Hvězdička

Milí rodiče,
vítáme vás na stránkách naší mateřské školy Hvězdička. Dobře si uvědomujeme, jak je pro všechny rodiče nutné vědět, kde a jak bude postaráno o jejich děti. Mateřská škola je umístěna na náměstí města Šlapanic a tak jsme stále v centru veškerého dění. Dětem se snažíme zajistit rodinnou a klidnou atmosféru plně rozvíjející dětskou fantazii, představivost, samostatné myšlení, dětskou hru a tvořivost. Klademe důraz na české národní tradice. Nebráníme se i alternativním prvkům různých směrů. Třídy máme rozděleny na centra aktivit, které podporují program Začít spolu. Svou aktivitu děti zaznamenávají po vzoru Daltonského plánu. K vzdělávání dětí využíváme i Montessori hry a pomůcky a Waldorfské prvky si užíváme pomocí prožitku při slavnostech.V současné době máme tři celodenní třídy.

fotka školky logo MŠ Hvězdička planeta jako symbol třídy raketa a sluníčko jako symbol třídy
kalendář

Plán akcí

Přehled všech školkových akcí.

jídelníček

Jídelníček

Co budeme jíst?

dva kreslení pejsci

O nás

Jak to u nás vypadá, naše třídy.

lreslení panáčci

Zápis do MŠ 2022/23

A vše co je potřeba.

Používáme prvky "respektovat a být respektován"

Nezbytnou podmínkou úspěšné výchovy je láska a respekt k dětem.
Rozvíjí sociální a komunikační dovednosti nasloucháním, hledání společného řešení bez autoritativního vystupování, metodu kooperace - předáváním zkušeností.
Nezbytností je vymezování hranic ve výchově společně s dětmi. Děti kromě lásky potřebují i uznání, zvláště od dospělých, kteří jsou pro ně důležití ...

Canisterapie

Do školky Hvezdička dochází za našimi dětmi canisterapeutičtí psi. Vzájemně a pozitivně působí pes na člověka a obráceně. Nyní nás navštěvuje jedna fenka Dalmatina Kelly a pejsek Papillon Cheaty, kteří zvládli složit canisterapeutické zkoušky a tím i možnost chodit pomáhat. Pejsci s námi tráví nepravidelně dopolední čas a pomáhají úzkostným dětem překonat stesk po mamince nebo nahrazují všemu rozumějícího kamaráda. Dovedou nás rozesmát a zahnat všechny chmury nebo hlazením jejich kožíšků uklidnit a relaxovat.

fotografie dvou canisterapeutických psů
loga eu

OP VVV

Mateřská škola Hvězdička Šlapanice získala dotační podporu z programu OP VVV pro projekt Hvězdička otevřená všem dětem III, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019933. Cílem projektu je umožnit personální podporu školky, tedy zaměstnat školní asistentku, která bude učitelky podporovat při individualizaci výchovně-vzdělávacího procesu, vytváření pestřejšího a podnětnějšího prostředí pro děti, bude dětem pomáhat s adaptací na prostředí a kolektiv ve školce. Protože projekt je již nějakou dobu realizován, můžeme říct, že pomoc, kterou školní asistentka zastane, je vítaná především u menších dětí, ale i ti starší mají užitek z její práce. Budeme usilovat o to, aby u nás mohla asistentka zůstat i po skončení tohoto projektu.

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity. Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:

  1. Přirozená cvičení
  2. Obratnost
  3. Dovednosti s míčem
  4. Rozvíjení poznání
  5. Netradiční činnosti
První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.
Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.

logo projektu svět nekončí za vrátky