Naše třídy

Sluníčka

slunicka
Třídní kontakt: slunicka@hvezdicka-slapanice.cz
Kontakty učitelky:
   ms@hvezdicka-slapanice.cz
   klimova@hvezdicka-slapanice.cz
   vavrova@hvezdicka-slapanice.cz
   eisenwortova@hvezdicka-slapanice.cz
Třída Sluníček se nachází na odloučeném pracovišti - budova Základní školy Šlapanice. Má kapacitu 20 dětí. Jedná se o věkově smíšenou třídu s provozem od 6:30 do 16:30 hodin. Prostorově je rozdělena na dvě části, které spojuje chodba a umývárna pro děti.
Část, která je určena především k odpolednímu odpočinku dětí, slouží v dopoledních hodinách také jako místnost, ve které se nachází jak pomůcky pro tělovýchovnou činnost, tak i herní koutky nebo odpočinková část s křesílky. Druhou část zaplňuje kuchyňka a stolečky, které dětem slouží ke tvoření, hraní didaktických i společenských her a zárověň k učení správného stolování. Ve třídě je k dispozici velký hrací koberec, který využíváme nejen ke konstruktivním hrám, ale také ke společnému povídání, zpívání a tanci.
Děti postupně vedeme ke vzájemné spolupráci a ochotě pomoci druhému.
Ve třídě Sluníček se na všechny dětí těší nejen paní učitelky, ale i skřítek Paprsek, který nás provází celým rokem a želvák Adam, který s námi za hezkého počasí chodí i na vycházky.

Třída Sluníček

Třída Sluníček

Třída Sluníček

Třída Sluníček

Třída Sluníček

Třída Sluníček

Třída Sluníček

Třída Sluníček

Třída Sluníček

Třída Sluníček

Třída Sluníček

 

Planetky

planetky
Třídní kontakt: planetky@hvezdicka-slapanice.cz
Kontakty učitelky:
   levova@hvezdicka-slapanice.cz
   chamradova@hvezdicka-slapanice.cz
Třída Planetek se otvírá v 6.30. Do 7.30 si s námi hrají děti z raketek, kteří poté odcházejí do své třídy. Třída Planetek je heterogenní. Mladší děti se učí od starších a starší pomáhají mladším. Třída je rozdělena na centra aktivit, ve kterých děti společně objevují nové poznatky a sdílí je s kamarády. Děti získávají nové zkušenosti aktivní formou hry ve skupinách. Pro budoucí školáky je připraven program plnění úkolů s prvky daltonské pedagogiky, jako ve třídě Raketek. Zapojit se mohou i děti mladší. Děti v 15.45 odcházejí navštívit třídu Raketek.

Třída Planetek

Třída Planetek

Třída Planetek

Třída Planetek

Třída Planetek

Třída Planetek

Třída Planetek

Třída Planetek

Třída Planetek

Třída Planetek

 

Raketky

raketky
Třídní kontakt: raketky@hvezdicka-slapanice.cz
Kontakty učitelky:
   kuklinkova@hvezdicka-slapanice.cz
   urbankova@hvezdicka-slapanice.cz
   holeckova@hvezdicka-slapanice.cz

Třídu Raketek navštěvuje 25 předškoláků. Od 7.30 jsme už ve třídě Raketek. Třída je rozdělena na centra aktivit, ve kterých děti společně objevují nové poznatky a sdílí je s kamarády. Děti získávají nové zkušenosti aktivní formou hry ve skupinách. Pro všechny děti je připraven program plnění úkolů s prvky daltonské pedagogiky, přičemž klademe důraz zejména na zodpovědnost, spolupráci a nezávislost dětí. Děti si samy volí tempo, jakým budou úkoly plnit a zda je zvládnou samy nebo požádají kamarády o pomoc. Vždy na konci týdne pak každý sám za sebe vyhodnotí, co se mu podařilo a v čem se naopak ještě potřebuje zlepšit. Děti tak získávají základní schopnosti a dovednosti pro vstup do základní školy. Jelikož je pro nás prioritou situační a zážitkové učení, snažíme se co nejvíce času trávit mimo budovu školky – pravidelně navštěvujeme knihovnu, muzea, poznáváme Šlapanice a blízké okolí. Od 15.45 jsme společně s Planetkami kde se rocházíme domů.

Třída Raketek

Třída Raketek

Třída Raketek

Třída Raketek

Třída Raketek

Třída Raketek

Třída Raketek

Třída Raketek