Rychlý kontakt
tel.:
(+420) 544 245 614

e-mail:
ms.hvezdicka@seznam.cz

InformaceProjekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005667 HVĚZDIČKA OTEVŘENÁ VŠEM DĚTEM

Vytvořeno: 6. 9. 2017 (aktualizováno 10. 10. 2017)

Mateřská škola Hvězdička získala podporu z evropských fondů, určenou na zvýšení kvality předškolního vzdělávání. Školka tyto peníze využije pro práci školního asistenta. Učitelky se díky pomoci asistentky budou moci lépe a důsledněji věnovat diferencovaným potřebám předškolního vzdělávání v heterogenním kolektivu. Práce asistenta také sníží administrativní zátěž pedagogických pracovníků. Individuální práce ... Více

Prodloužení provozní doby

Vytvořeno: 22. 8. 2017 (aktualizováno 10. 10. 2017)

Od začátku školního roku 2017/2018 bude prodloužený provoz naší MŠ do  16,30 hod. Snažíme se vyjít vstříc potřebám rodičů. 

Začátek šk. roku 2017/2018

Vytvořeno: 30. 6. 2017 (aktualizováno 10. 10. 2017)

Zahájení školního roku 2017/2018 je v Mateřské škole Hvězdička v pondělí 4. září 2017. ( V pátek 1. 9. 2017 je MŠ uzavřena, stejně jako ZŠ.)

Krásné prázdniny!

Vytvořeno: 30. 6. 2017 (aktualizováno 10. 10. 2017)

Přejeme všem dětem i rodičům příjemné prázdniny plné sluníčka, koupání a veselého odpočinkového programu.

Školné v roce 2017/2018

Vytvořeno: 30. 6. 2017 (aktualizováno 10. 10. 2017)

Výše školného je ve školním roce 2017/2018 stanovena na částku 500,- Kč měsíčně.